Algemene voorwaarden

Voorwaarden voor deelname en betaling

Instituut voor Massage en Intimiteit DifferentTouch-DifferentMind

Deze voorwaarden zijn aangepast op 11-07-2020.

Deze voorwaarden voor deelname en betaling zijn van toepassing op het volgen van individuele sessies en alle andere activiteiten die door Instituut voor Massage en Intimiteit DifferentTouch-DifferentMind worden georganiseerd.

Reserveren voor en deelname aan een activiteit van Instituut voor Massage en Intimiteit DifferentTouch-DifferentMind is alleen mogelijk door middel van aanmelding via de mail, Door deze inschrijving verklaren de deelnemers zich akkoord met de voorwaarden voor deelneming en betaling zoals hier beschreven.
Daarnaast dient minimaal het inschrijfgeld à € 50,- gestort te worden op gironummer 5058141, DifferentTouch-DifferentMind, Reiner van Ooiplein 11, Ooij.
Het inschrijfgeld wordt niet geretourneerd bij annulering ook niet als er bij annulering gekozen wordt om aan de activiteit mee te doen op een latere datum.
Door het inschrijfgeld te betalen is de plaats voor de deelnemers verzekerd.
Volgorde van inschrijving vindt plaats naar datum van het gestorte inschrijfgeld of cursusgeld. Het totale bedrag voor de activiteit dient voor aanvang van de betreffende activiteit betaald te zijn. Bij annulering gelden de annuleringsvoorwaarden zoals hieronder beschreven.

Annuleringsvoorwaarden

Annuleringen kunnen slechts worden gedaan via een mailbericht aan info@dtdm.nl
De annulering is definitief als de mail van de deelnemer bevestigend is beantwoord door Instituut voor Massage en Intimiteit DifferentTouch-DifferentMind.

Bij annulering door de aanvrager(s)/deelnemer(s) tot 28 dagen vóór de begindatum van de activiteit* wordt 30% van het totaalbedrag in rekening gebracht.
Indien al betaald is, wordt 70% van het totaalbedrag terugbetaald.

Bij annulering door de aanvrager(s)/deelnemer(s) tot 14 dagen vóór de begindatum van de activiteit* wordt 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht.
Indien al betaald is, wordt 50% van het totaalbedrag terugbetaald.

Bij annulering door de aanvrager(s)/deelnemer(s) tot 7 dagen vóór de begindatum van de activiteit* wordt 75% van het totaalbedrag in rekening gebracht.
Indien al betaald is, wordt 25% van het totaalbedrag terugbetaald.

Bij annulering door de aanvrager(s)/deelnemer(s) na 7 dagen vóór de begindatum van de activiteit* of tijdens de duur van de desbetreffende activiteit wordt het totale bedrag in rekening gebracht. Er wordt geen bedrag terugbetaald.

Het afmelden van een les door welke omstandigheden dan ook geeft geen recht op het inhalen van deze les.

Indien de organisatie de activiteit om welke reden dan ook vóór de begindatum afgelast, worden alle bedragen die door de aanvrager(s)/deelnemer(s) zijn betaald voor de desbetreffende activiteit teruggestort.

Het afmelden van een les door welke omstandigheden dan ook geeft geen recht op inhalen van deze les.
In overleg kunnen aanvrager(s)/deelnemer(s) bij annulering van de gehele activiteit ook eenmalig kiezen om aan een activiteit mee te doen op een latere datum indien dat mogelijk is.
Er wordt dan geen bedrag teruggestort, maar men kiest er dan voor om de desbetreffende activiteit op een later tijdstip te volgen bij bovengenoemd instituut.
Er moet dan opnieuw inschrijfgeld à € 50,- worden betaald. Eventuele afwijkende bedragen voor desbetreffende activiteit zullen dan verrekend worden.
Indien de activiteit in prijs gestegen is gelden de dan vast gestelde tarieven. Wordt ook deze activiteit afgemeld dan gelden de bovengenoemde voorwaarden.
In de week na de desbetreffende activiteit worden de betalingsbewijzen verstuurd.

* Met een activiteit wordt een cursus, workshop, individuele sessie, massageavond of een andere aanbieding bedoeld, niet b.v. een les van de cursus of workshop.

Aansprakelijkheid/verantwoordelijkheid

Indien je behandeld wordt voor een psychisch gerelateerde aandoening en of daarvoor medicijnen gebruikt kun je alleen een afspraak maken met goedkeuring van de behandelend arts, psycholoog, psychotherapeut of psychiater.

Instituut voor Massage en Intimiteit DifferentTouch-DifferentMind inclusief de medewerkers zijn niet verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen van het volgen van een activiteit door het instituut doch zullen er alles aan doen om de cursist/cliënt goed voor te lichten.
De cursisten/cliënten verplichten zich bij de inschrijving of voor aanvang van de activiteit lichamelijke en of psychische klachten te melden.
De cursist/cliënt is ook verplicht zich te informeren indien hij/zij twijfels heeft met betrekking tot het volgen van een activiteit die wordt verzorgd door Instituut voor Massage en Intimiteit DifferentTouch-DifferentMind en wordt geacht indien nodig haar/zijn grenzen aan te geven.
Contactpersoon: Wim Sanders tel 024 6631592.
Indien de cursist/cliënt geen duidelijkheid gegeven kan worden is het de verantwoording van de cursist/cliënt om contact op te nemen met de behandelend arts of huisarts.

Het instituut kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of diefstal van persoonlijke goederen tijdens de activiteit die verzorgd wordt door Instituut voor Massage en Intimiteit DifferentTouch-DifferentMind.

Geluidsopname of enige andere opname tijdens de lessen is niet toegestaan.
Verspreiding of kopiëren van teksten of foto’s uit de syllabus is niet toegestaan.
Bij een workshop of cursus inclusief syllabus van één stel, wordt er één Syllabus per stel verstrekt. Een losse syllabus is bij te bestellen tegen de dan geldende prijs.

Voorwaarden voor deelname en betaling zijn geldig vanaf 1 januari 2003.
Instituut voor Massage en Intimiteit DifferentTouch-DifferentMind
Telefoon: 024-6631592
E-mail: info@dtdm.nl
Website: www.DTDM.nl
Inschrijving KvK: 09160779