Privacy

Privacyverklaring

DifferentTouch-DifferentMind, gevestigd aan Reiner van Ooiplein 11 te Ooij, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
info@dtdm.nl
Adres; Reiner van Ooiplein 11 6576BT  Ooij
Tel 024 663 1592

DifferentTouch-DifferentMind gaat zo zorgvuldig mogelijk om met je persoonlijke gegevens en zal deze niet aan derden verkopen en/of verstrekken. We verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze Privacy Verklaring informeert DifferentTouch-DifferentMind je over de manier waarop wij je persoonsgegevens verwerken en hoe je deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

a. Welke gegevens verzamelen we?

Wanneer je een activiteit, of andere aanvragen doet voor één van de diensten van DifferentTouch-DifferentMind, kan aan jou gevraagd worden je gegevens in te vullen. We verwerken alleen de gegevens die je zelf verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

Voor- en achternaam

e-mailadres

Telefoonnummer

Bedrijfsgegevens

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

b. Met welk doel worden de persoonsgegevens gebruikt?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

Je naam, adresgegevens, evt. bedrijfsgegevens en e-mailadres gebruiken we voor het versturen van facturen.

Je naam, e-mailadres, adresgegevens, telefoonnummer gebruiken we ook voor eventuele intakeformulieren en een eventueel cliëntendossier indien nodig. Dit gebeurt alleen na overleg.

c. Jouw Gegevens

Wanneer je een contact- of inschrijfformulier hebt ingevuld en in de toekomst geen e-mail van ons wilt ontvangen, kun je ten alle tijde aangeven door middels email contact met ons op te nemen.

d. Boeken van een activiteit

De door jou aangeleverde gegevens worden gebruikt om gemaakte afspraken en snel en gemakkelijk laten verlopen. We zullen je gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken.

Bij een aanvraag per telefoon, e-mail of en indien er een intake wordt gemakt zal er éénmalig een handtekening worden gevraagd op het intake formulier om toestemming te vragen je persoonlijke gegevens te bewaren.

De  gegevens die worden opgeslagen zijn:

Voor – en achternaam, E-mailadres, telefoonnummer,  naam, adres, postcode en woonplaats,

indien van toepassing, bedrijfsgegevens bij het uitschrijven van een factuur.

Artikel 2. Privacy cliëntendossier

Jouw Privacy

In sommige gevallen is het noodzakelijk dat er, een dossier wordt  aanlegt. Dit wordt eerst overlegd met je of we dit gaan doen. Alleen met jouw toestemming wordt er een dossier aangelegd. Je dossier bevat aantekeningen en gegevens over je fysieke en evt. emotionele gesteldheid, uitgevoerde behandelingen, adviezen en oefeningen ed.

DifferentTouch-DifferentMind doet haar uiterste best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer:

zorgvuldig omgaan met je persoonlijke gegevens,

er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens

alleen de behandelend masseur heeft toegang tot de gegevens in je dossier.

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.

Gegevens in het mailsysteem worden 2 jaar na je laatste behandeling verwijderd. Naam en telefoonnummer blijven 7 jaar bewaard i.v.m. bewaarplicht voor de belastingdienst. En cliëntendossier wordt 15 jaar bewaard. Zie hiervoor ook Artikel 7. Bewaartermijn.

Artikel 3. Beveiliging persoonsgegevens 

Er zijn passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen en het opslaan van persoonlijke gegevens in een beschermde omgeving zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die worden verwerkt.

Artikel 4. Cookies 

DifferentTouch-DifferentMind gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Artikel 5. Reacties op berichten

Als je een reactie plaatst zal alleen je naam zichtbaar zijn

Artikel 7. Bewaartermijn

Je gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

De gegevens in het systeem worden tenminste 7 jaar bewaard, Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Artikel 8. Rechten

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna je gegevens niet meer verwerkt zullen worden. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van mijn gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden dan kun je een schriftelijk of mondeling een inzageverzoek indienen.

Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun schriftelijk of mondeling verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Je  verzoeken zullen binnen 4 weken in behandeling genomen worden. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt je verzoek E-mailen via info@dtdm.nl

Artikel 9. Aansprakelijkheid DifferentTouch-DifferentMind

DifferentTouch-DifferentMind heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die DifferentTouch-DifferentMind verwerkt ten behoeve van www.DifferentTouch-DifferentMind.nl. DifferentTouch-DifferentMind accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 10. Wijzigingen

DifferentTouch-DifferentMind  behoud ten alle tijden het recht voor het privacy beleid te wijzigen.

De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Indien je vragen hebt, kun je contact opnemen met DifferentTouch-DifferentMind t.n.v. Wim Sanders. info@dtdm.nl.

Laatst gewijzigd 31-10-2017.